Predlog izhodišč za pripravo OPPN Poslovna cona Puščava – 2. FAZA

24. 11. 2021 Mojca P. (Občinska uprava) 92
24.11.2021
Stališča do pripomb in predlogov
17.12.2021 do 22:00
350-0002/2021
24.11.2021