Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE