21.redna seja Občinskega sveta

Mojca P. 816
Seja je potekala dne 12.09.2018 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o rebalansu B proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018 (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Konec veljavnosti: 16.12.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
SKLEP o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Odsev« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
SKLEP o financiranju političnih strank v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
ODLOK o taksi za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu za lokacijsko preveritev v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
ODLOK o spremembi proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Uradno glasilo e-občina, št. 9/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.09.2018
Začetek veljavnosti: 15.09.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine