Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča - OPN

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije