Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča – sprememba prostorskih aktov

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku