Obrazec za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov