Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste ali delo na občinski cesti

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka