Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik NO, Zvonko Preskar, Puščava 15, Mokronog
  • članica, Anne Marie Valentar, Dolenje Laknice 3, Mokronog
  • član, Gorazd Koračin, Preloge 22, 8230 Mokronog