Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitve ponudbe

Organizacijska enota

Pravna podlaga za izvedbo postopka