Mesečno poročilo o plačani turistični taksi

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov