Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • poveljnik, Janez Bregant
  • namestnik poveljnika, Robert Žavbi
  • članica štaba za prvo pomoč, Elizabeta Žlajpah
  • član štaba za požarno varnost, Alojz Dragan
  • član štaba na področju evakuacije in oskrbe prizadetega prebivalstva, Matej Dreža