Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Alenka Gregorčič, univ.dipl.prav.
  • namestnica predsednice, Polona Urek, univ.dipl.prav.
  • članica, Ana Ajdič
  • namestnica članice, Jožica Gorenc
  • član, Janez Strajnar
  • namestnik člana, Jožef Žužek
  • član, Dušan Zaman
  • namestnik člana, Boštjan Žagar