Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov