Vloga za prijavo taksne obveznosti (npr. plakatiranje na javnih površinah in jumbo panojih)

Organizacijska enota