Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi

Organizacijska enota

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov