ZAHTEVA za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom

Organizacijska enota