ZAHTEVA za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom

Oddaj zahtevo

Organizacijska enota