Sklep o zavzetju stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN PC Puščava.

11.10.2018 Jožica S. 382
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog