POSKRBIMO ZA UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH IN S TEM PRISPEVAJMO K VEČJI VARNOSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

01.08.2019 Izbrisan U. 95