5.seja NO_zapisnik

Seja je potekala dne 19.12.2019