Javno naznanilo o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica

09.06.2020 Mateja P. 159