10. redna seja OS

Mojca P. 436
Seja je potekala dne 29.07.2020 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu B proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 01.08.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 30.07.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 01.08.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 01.08.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 01.08.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o delni oprostitvi komunalnega prispevka (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 01.08.2020
Konec veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki
Sklep o oblikovanju oddelkov v OŠ Mokronog, vrtec Mokronožci in uporaba fleksibilnega normativa za šolsko leto 2020/2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.07.2020
Začetek veljavnosti: 30.07.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci