Poziv za imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Mokronog-Trebelno v Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

11.10.2020 Mojca P. (Občinska uprava) 74
11.10.2020
Objave in pozivi
20.10.2020 do 12:00