Dostopnost v času uradnih ur v Skupni občinski upravi občin Dolenjske