IZJAVA odstop zemljišča v javno dobro

Organizacijska enota