Vloga za ustanovitev služnostne pravice

Organizacijska enota

Priloge

Stroški v postopku