14. redna seja

Mojca P. 388
Seja je potekala dne 16.12.2021 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 30/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Konec veljavnosti: 22.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembi proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 30/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine