Uredniški odbor glasila Odsev

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • glavni urednik, Stanislav Peček, Ulica Talcev 10, 8230 Mokronog
 • namestnica urednika, Petra Krnc Laznik, Rožna ulica 10, Mirna
 • članica, mag. Jerneja Dragan, Cerovec pri Trebelnem 3, Trebelno
 • članica, Sandra Fišter, Florijanska cesta 2a, 8230 Mokronog
 • članica, Mojca Pekolj, Breza 25, 8210 Trebelno
 • članica, Dragica Ribič, Ornuška vas 5, 8231 Trebelno
 • lektorica, Vesna Magovec Regent, Hrastovica 24, 8230 Mokronog
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • odgovorni urednik, Stanislav Peček, Ulica Talcev 10, 8230 Mokronog
 • namestnica urednika, Petra Krnc, Sokolska 12, 8233 Mirna
 • članica, Jerneja Dragan, Cerovec pri Trebelnem 3, 8231 Trebelno
 • član, Miroslav Hrovat, Rožna ulica 10, 8230 Mokronog
 • direktorica Občinske uprave,članica, Mojca Pekolj
 • članica, Dragica Ribič, Ornuška vas 5, 8231 Trebelno