22. redna seja Občinskega sveta

596
Seja je potekala dne 18.06.2014 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 18.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 28.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 28.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 28.06.2014
Konec veljavnosti: 21.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Konec veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki