Domov Organi občine Občinski svet 5. redna seja Občinskega sveta

5. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 17.06.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 46/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2015
Začetek veljavnosti: 11.07.2015
Konec veljavnosti: 11.11.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu (Uradni list Republike Slovenije št. 46/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2015
Začetek veljavnosti: 27.06.2015
Konec veljavnosti: 16.07.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2015
Začetek veljavnosti: 25.07.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo