Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju Občine Mokronog-Trebelno- posvetovalni referendumi dne 9. 6. 2024

14. 5. 2024 Nina J. (Občinska uprava) 32