Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2020

02.03.2020 Mojca P. 290