Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti v občini Mokronog-Trebelno

22. 7. 2022 Mojca P. (Občinska uprava) 64
22.07.2022
Javni razpisi in javni natečaji
10.08.2022 do 09:00
354-0107/2022
20.07.2022
PEKOLJ MOJCA
mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si
041669210