Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje

Predpisi, na katere predpis vpliva