Odlok o občinskih cestah

Predpisi, na katere predpis vpliva