Domov Objave in obvestila Občinski predpisi

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog