12. redna seja Občinskega sveta

848
Seja je potekala dne 26.09.2012 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 12.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 27.10.2012
Konec veljavnosti: 30.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 27.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gasilska služba
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 20.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole