Domov Organi občine Občinski svet 12. redna seja Občinskega sveta

12. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 26.09.2012 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko-poslovne cone Mokronog
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 12.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o občinskih cestah v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 27.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.09.2012
Začetek veljavnosti: 27.10.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gasilska služba