Domov Objave in obvestila Občinski predpisi

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra