Odlok o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu

Predpisi, na katere predpis vpliva