Domov Objave in obvestila Občinski predpisi

Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva