Izračun komunalnega prispevka

Z informativnim izračunom komunalnega prispevka si vsak obiskovalec spletne strani lahko izračuna vrednost komunalnega prispevka. Za informativni izračun je potreben vnos treh parametrov:
- velikost parcele
- velikost objekta
- namembnost objekta.
V kolikor ima objekt z vidika odmere komunalnega prispevka samo eno namembnost, ki se glede na zahtevnost razvrsti po njegovi pretežni namembnosti. Če posamezna funkcionalna enota enake namembnosti izpolnjuje merilo za razvrstitev v višjo vrsto zahtevnosti, se v to vrsto zahtevnosti razvrsti celotni objekt.

Izračun je zgolj informativen. Uradni izračun prejme stranka tekom upravnega postopka.
m2
m2