Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

Predpisi, na katere predpis vpliva